Som rörmokare behöver man sällan stå handfallen så länge man har åtkomst till bra och säkra tips. Det finns en djungel av husmodertips när det kommer till avloppsproblem, en del mer eller mindre bra. I denna artikel behöver du inte oroa dig över felaktiga eller skadliga råd. Steg för steg tar vi dig igenom tre-stegs-metoden för hobbyrörmokaren. Du kan på ett korrekt och säkert sätt åtgärda stopp i avloppet i köket med denna metod.

Första åtgärden vid stopp i avloppet längre ner

Det finns tre säkra och genomförbara åtgärder att vidta vid ett stopp i avloppet i köket. Första steget är att använda en vaskrensare. Det är ett effektivt och skonsamt verktyg som bör finnas i varje hobbyrörmokares hem. Lättare stopp i avloppet i köket, badrummet och toaletten kan ofta lösas med den sugkraften som vaskrensarens pumprörelse framkallar. Det vill säga om vaskrensaren används på ett korrekt vis.

Stopp i avloppet längre ner

Om du har en dubbelsidig diskho, se till att sätta i en propp i den ena hon och fyll sedan på med lite vatten. Om det finns avrinningshål bör du även tejpa för dessa i båda diskhoarna. Sätt vaskrensaren i den andra diskhon och fyll på med lite vatten. Pumpa sedan vaskrensaren kraftigt upp och ned. Detta åstadkommer en luftrörelse i rören och vattenlåset som gör att proppen vanligtvis lossnar. Avsluta med att spola rejält med vatten i båda diskhoarna.

Andra åtgärden vid stopp i avloppet i köket

Stopp I Avloppet i köket längre ner

Skulle proppen visa sig vara för envis för vaskrensaren är det andra steget för hobbyrörmokaren att avlägsna vattenlåset. Utformningen av vattenlåset har sitt syfte, men det gör den samtidigt känslig för främmande föremål och andra orsaker till proppar. Ett stopp i avloppet i köket är enkelt att åtgärda om det befinner sig i vattenlåset. Rensa vattenlåset och när du ska återmontera låset är det viktigt att du ser till att tätningsringen sluter tätt. Om proppen inte befinner sig i vattenlåset kan du fortfarande inspektera omgivande rör. Med vattenlåset avlägsnat har du bättre sikt och tillgång till avloppsrören. Du kan därigenom avgöra om proppen är synlig i rören ovan eller under vattenlåset. Om detta inte är fallet handlar det om ett stopp i avloppet i köket som sitter ännu längre ner i rören. Det är då dags att gå över till det tredje och sista steget för hemmarörmokaren.

Om denna tre-stegs-metod skulle fallera är det dags för dig som hobbyrörmokare att lämna över stafettpinnen till fackmän. För att undvika kostsamma vattenskador är det viktigt att snabbt ta hjälp vid stopp i avloppet i köket.

Tredje åtgärden vid stopp i avloppet i köket

stopp i avlopp kök långt ner

Det tredje steget som du själv kan vidta sker med hjälp av ett rensband. Detta band hittar du för en moderat kostnad hos välsorterade butiker och bygghandlare. Det är en lång och böjlig stålvajer med en liten krok eller spiral vid toppen. Eftersom den är böjlig kommer du åt väl även i rörböjarna och du kan välja olika längder för att komma åt mer eller mindre djupt i rören. Denna metod för stopp i avlopp i köket kräver en viss varsamhet för att inte skada rören. Se därför till att du är försiktig när du matar ner bandet i avloppsröret till dess att det tar stopp. Dra sedan vajern fram och tillbaka till dess att stoppet lossnar.

Professionella åtgärder vid stopp i avloppet i köket

Om denna tre-stegs-metod skulle fallera är det dags för dig som hobbyrörmokare att lämna över stafettpinnen till fackmän. För att undvika kostsamma vattenskador är det viktigt att snabbt ta hjälp vid stopp i avloppet i köket. Den mest effektiva metoden för att komma till rätta med stopp i avloppet är högtryckspolning. Det är en skonsam metod som går ut på att spola in rikliga mängder varmvatten i köksavloppet. Vattenflödet, temperaturen och trycket göra att beläggningar och proppar lossnar och transporteras bort med vattnet.

Professionella åtgärder för att rensa avlopp

Vid återkommande problem kan du ta hjälp av rörinspektion, stamspolning och slamsugning för att identifiera, underhålla och åtgärda problem i avloppsrören. Rörinspektion sker med hjälp av filmutrustning på insidan av rören. Orsaken till problemen kan på så sätt lokaliseras för att därefter åtgärdas. Stamspolning i sin tur sker utan kemikalier med hjälp av vattentryck. Det är en investering som både åtgärdar problem och underhåller avloppsrören. Med en stamspolning, som rekommenderas var tredje till femte år, kan du undvika vattenskador och förbise kostsamma stambyten. Efter rörinspektion och stamspolning kommer vi till slamsugning. Som namnet avslöjar handlar det om att avlägsna slam från avloppsrören. Med en vattentemperatur på över 90 grader spolas rören rena från skadliga beläggningar och slam. På detta sätt kan vi rensa ditt avlopp snabbt och smidigt.

Vid behov bistår vi på Spolvision självfallet med vår expertis, miljövänliga VVS-utrustning och kompetenta personal. Kontakta oss gärna för en professionell konsultation. Tillsammans kan vi se till att dina avloppsrör sjunger av glädje. Med vår jourverksamhet finns vi här för dig dygnet runt och vi är stolta över att bistå dig vid stopp i avloppet i köket med de senaste miljövänliga metoder. Vi på Spoltjänst är passionerade för såväl dina rör som miljön.