rörinspektionVet du vad som döljer sig i dina avloppssystem? Om du drabbas av återkommande problem med dina avloppsrör har vi lösningen. Ring oss på Spoltjänst för rörinspektion i Stockholm på 08–12818181. Problem med avloppsrör kan ha många anledningar. Allt från skarvförskjutningar och avlagringar till främmande föremål och rotangrepp kan vara boven i dramat. Filma avlopp i Stockholm är en kostnadseffektiv metod eftersom problem kan upptäckas och rättas till i tid innan skadan är skedd.

Upptäck dina rörledningars hemligheter med rörinspektion i Stockholm. Rörinspektion är lämpligt vid besiktning av rör, felsökning, underhållsarbete och återkommande problem med avloppssystemet. Spoltjänsts spolbilar är utrustade med den senaste tekniken för rörinspektion i Stockholm. Med modern filmutrustning granskar våra kompetenta inspektörer dina rörledningar på insidan. Kameran anpassas efter rörens utformning och fångar alla eventuella störningar på film. Oavsett om det handlar om bråkiga rötter, störande ansamlingar av material eller opraktiska rörbrott får du reda på orsaken. Med rörinspektion i Stockholm kan våra välutbildade inspektörer avslöja precis hur det ser ut inuti rören. Skulle störningar och problem upptäckas hjälper vi på Spoltjänst dig gärna med att ta fram en åtgärdsplan. Utöver filma avlopp i Stockholm erbjuder Spoltjänst även underhållsspolning, rotskärning, högtrycksspolning och jourverksamhet vid akuta stopp.