Avloppsrensning i StockholmBehöver du rensa avlopp i Stockholm? Alla avloppsrör täpps igen inom sinom tid. Det beror normalt inte på att avloppsrören är utslitna. Fett, olja och annan smuts kan vara en tuff uppgift för avloppsrören. Dålig avrinning i köksavloppet beror ofta på slam från matrester och diskmedel, men kan även bero på utformningen av rören. Vid försämrad avrinning i toaletten handlar det ofta om främmande föremål eller toalettpapper som har fastnat i ledningen eller vattenlåset. Hår, tvål och främmande föremål är ofta boven vid dålig avrinning i duschen. När avrinningen försämras, dålig lukt uppstår och det kommer kluckande ljud från avloppet är det tydliga varningssignaler för ett begynnande stopp. Stopp i avloppet kan leda till översvämningar och kostsamma vattenskador. Lösningen på dessa problem är att underhålla rören genom högtrycksspolning. Spolning hjälper även vid akuta problem såsom stopp i avloppet.

Spoltjänst har många års erfarenhet inom branschen och utför avloppsrensning i Stockholm. Vi använder en väl dokumenterad och effektiv metod för att lösgöra stopp, underhålla rören och rensa avlopp i Stockholm. Högtrycksspolningen sker skonsamt utan kemikalier som kaustiksoda och andra medel. Trycket anpassas efter rörens kondition. Vi använder en effektiv högtrycksspolning med hett vatten som gör att slam och föremål lossnar för att transporteras bort med det rikliga vattenflödet. Det är en ytterst verksam metod för att lösgöra stopp, men fungerar även som en förebyggande och underhållande metod. Vi rekommenderar högtrycksspolning för avloppsrensning i Stockholm vart 3-5 år. Genom denna underhållning av avloppsrören förlänger du deras livslängd. Vill du spola vidare med belåtna rör?

Då ska du ringa oss på Spoltjänst för avloppsrensning i Stockholm dess närorter samt Södertälje på 08–12818181.