Rörspolning – Spolning av avlopp i Stockholm

Kommer det unkna lukter från avloppet? Hör du gurglande eller kluckande ljud från avloppsrören? Rinner inte vattnet bort ordentligt när du spolar? Ring oss på 08-508 65 508. Kanske behöver du en badrumsrenovering stockholm samtidigt.
Ett fungerande avloppssystem är något vi tar för givet i vardagen. Helst vill vi spola och inte tänka mer på vad som sker bakom kulisserna. Som mycket annat behöver även avloppsrören underhållas.

Avloppsrensning stockholm

Rören har det tufft; år efter år spolar vi ned fett, olja och kemikalier. Det bildas avlagringar och rören slammas igen. Slutligen kan det leda till ett stopp i avloppet och vattenskador. Vattenskador kan bli en kostsam historia.

Därför är det viktigt att lyssna på varningssignaler och regelbundet underhålla rören genom spolning av avlopp i Stockholm. Om du har ljud från rören, unkna lukter eller dålig avrinning är det hög tid att ta itu med problemen för att undvika ett stopp. Spola rör är en förebyggande åtgärd som gör att du undviker stopp och förlänger avloppssystemets livslängd. Spoltjänst hjälper dig med spolning av avlopp i Stockholm.

Dålig avrinning och ljud från rören blir ett minne blott med spolning av rör. Ring Spolvision på 08-508 65 508 så hjälper vi dig med att spola rör i Stockholm. Spolning av avlopp är det mest effektiva sättet att undvika stopp och få ett välfungerande avloppssystem.

Avloppsspolning stockholm

Vi använder oss av en beprövad och skonsam spolmetod. Rengöringen sker helt utan kemikalier. Med högtrycksspolar sprutar vi in hett vatten som värmts upp till över 90 grader. Den kraftfulla strålen gör att beläggningar och smuts lossnar från rören och transporteras bort med vattenflödet. För att minimera risken för skador på rören anpassar vi vattentrycket efter rörens tillstånd. Spoltjänst har en lång erfarenhet av effektiv spolning av avlopp i Stockholm. Det är det bästa sättet att underhålla avloppssystem, men även att komma till bukt med akuta avloppsproblem. Spolning av avlopp i Stockholm är en ekonomisparande investering – spola och glöm alla problem.